1986'DAN GÜNÜMÜZE BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Entegre Sistem Politikamız

AAG Makina, yaptığı işin hammaddesine, üretim tekniğine, ara ve son kontrollere, satış sonrası hizmetlere kadar geçen tüm süreçlerde üstün hizmet anlayışını hedef alarak, sektöründe iyi firma olmak ve iyi ürün üretmek için kurulmuştur.
 
AAG Makina, uygun fiyatlarla müşteri beklentilerine zamanında cevap vermeyi ve kaliteli ürünler ile pazar payını ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

AAG Makina, Toplam Kalite ve Çevre Yönetim sistemini kurmuş ve ana çalışma ilkesi olarak belirlenmiştir. Ürünler ve hizmetler, kalite ve çevre prensipleri doğrultusunda, ilgili dokümantasyon gereklerine uygun olarak yapılmaktadır.

AAG Makina, kalite ve çevre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli izleme, ölçme, inceleme ve iyileştirme proseslerini planlamış ve yürütmektedir.

AAG Makina, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan çalışanların katılımıyla oluşan ürün ve hizmetler ile müşteri gereksinimlerini zamanında ve yüksek verimle karşılar.

AAG Makina, tüm faaliyetlerini yasa ve hukuk kuralları çerçevesinde, yönetmelikler, düzenlemeler ve şartnamelere uygun olarak yürütür.

AAG Makina çalışanları, verdiği tüm ürün ve hizmetlerde konusuna hâkim, bilgili, işini seven, yaptıkları her işten sorumluluk duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli bir takımdır.

AAG Makina üretilen atıkların doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine, doğal kaynakların kullanımının azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterir.

AAG Makina, yola çıkarken benimsediğimiz prensiplerimiz ve kurallarımız ile çalışan herkesin ortak çaba ve katkılarıyla yaşayacaktır.


AAG Makina 2020 © Tüm Hakları Saklıdır. | web tasarım grimor
1986'DAN GÜNÜMÜZE BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Entegre Sistem Politikamız

Entegre Sistem Politikamız

AAG Makina, yaptığı işin hammaddesine, üretim tekniğine, ara ve son kontrollere, satış sonrası hizmetlere kadar geçen tüm süreçlerde üstün hizmet anlayışını hedef alarak, sektöründe iyi firma olmak ve iyi ürün üretmek için kurulmuştur.
 
AAG Makina, uygun fiyatlarla müşteri beklentilerine zamanında cevap vermeyi ve kaliteli ürünler ile pazar payını ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

AAG Makina, Toplam Kalite ve Çevre Yönetim sistemini kurmuş ve ana çalışma ilkesi olarak belirlenmiştir. Ürünler ve hizmetler, kalite ve çevre prensipleri doğrultusunda, ilgili dokümantasyon gereklerine uygun olarak yapılmaktadır.

AAG Makina, kalite ve çevre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli izleme, ölçme, inceleme ve iyileştirme proseslerini planlamış ve yürütmektedir.

AAG Makina, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan çalışanların katılımıyla oluşan ürün ve hizmetler ile müşteri gereksinimlerini zamanında ve yüksek verimle karşılar.

AAG Makina, tüm faaliyetlerini yasa ve hukuk kuralları çerçevesinde, yönetmelikler, düzenlemeler ve şartnamelere uygun olarak yürütür.

AAG Makina çalışanları, verdiği tüm ürün ve hizmetlerde konusuna hâkim, bilgili, işini seven, yaptıkları her işten sorumluluk duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli bir takımdır.

AAG Makina üretilen atıkların doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine, doğal kaynakların kullanımının azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterir.

AAG Makina, yola çıkarken benimsediğimiz prensiplerimiz ve kurallarımız ile çalışan herkesin ortak çaba ve katkılarıyla yaşayacaktır.


AAG Makina 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.
1986'DAN GÜNÜMÜZE BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Entegre Sistem Politikamız

Entegre Sistem Politikamız

AAG Makina, yaptığı işin hammaddesine, üretim tekniğine, ara ve son kontrollere, satış sonrası hizmetlere kadar geçen tüm süreçlerde üstün hizmet anlayışını hedef alarak, sektöründe iyi firma olmak ve iyi ürün üretmek için kurulmuştur.
 
AAG Makina, uygun fiyatlarla müşteri beklentilerine zamanında cevap vermeyi ve kaliteli ürünler ile pazar payını ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

AAG Makina, Toplam Kalite ve Çevre Yönetim sistemini kurmuş ve ana çalışma ilkesi olarak belirlenmiştir. Ürünler ve hizmetler, kalite ve çevre prensipleri doğrultusunda, ilgili dokümantasyon gereklerine uygun olarak yapılmaktadır.

AAG Makina, kalite ve çevre yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli izleme, ölçme, inceleme ve iyileştirme proseslerini planlamış ve yürütmektedir.

AAG Makina, iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanan çalışanların katılımıyla oluşan ürün ve hizmetler ile müşteri gereksinimlerini zamanında ve yüksek verimle karşılar.

AAG Makina, tüm faaliyetlerini yasa ve hukuk kuralları çerçevesinde, yönetmelikler, düzenlemeler ve şartnamelere uygun olarak yürütür.

AAG Makina çalışanları, verdiği tüm ürün ve hizmetlerde konusuna hâkim, bilgili, işini seven, yaptıkları her işten sorumluluk duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli bir takımdır.

AAG Makina üretilen atıkların doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine, doğal kaynakların kullanımının azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterir.

AAG Makina, yola çıkarken benimsediğimiz prensiplerimiz ve kurallarımız ile çalışan herkesin ortak çaba ve katkılarıyla yaşayacaktır.


AAG Makina 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.